Skanowanie 3D w inżynierii odwrotnej


Oferujemy usługi z dziedziny inżynierii odwrotnej, które obejmują dokładne nawet submilimetrowe analizy geometryczne małych części i przedmiotów.

 

Generujemy precyzyjne modele 3D CAD i odtwarzamy dokumentację techniczną.

Inżynieria odwrotna dla przemysłu, budownictwa, architektury

Technologię skaningu 3D wykorzystujemy do realizacji pomiarów detali przedmiotów, instalacji i urządzeń rzeczywistych w celu budowy ich cyfrowych modeli, a docelowo odtworzenia ich duplikatów w świecie rzeczywistym. Dla każdego elementu wykonujemy serię skanów, na bazie których powstaje chmura punktów. Dalsza obróbka skanów przez specjalistyczne oprogramowanie prowadzona jest w celu stworzenia między innymi modeli mesh i modeli CAD niezbędnych do prowadzenia dalszych analiz obiektów i opracowania dokumentacji.

 

Cyfrowa rekonstrukcja każdego detalu obiektu rzeczywistego w celu pozyskania informacji o ich geometrii pozwala na odtworzenie potrzebnych elementów w świecie rzeczywistym choćby w sytuacji ich zużycia, awarii, czy potrzeby wygenerowania kopii. To cenne narzędzie wsparcia dla wielu branż przemysłu, budownictwa, transportu, mechaniki, architektury, czy medycyny.
Realizacje

W ramach analizy geometrycznej dla inżynierii odwrotnej oferujemy następujące produkty:

 • chmura punktów
 • modele 3d cad
 • modele mesh 3d
 • modele bim
 • orthofotoplany
 • dokumentacja 2d cad
 • badania deformacji
 • pomiary objętości
 • wykrywanie kolizji
 • wirtualna rzeczywistość
 • panoramy
 • truviews
 • łączenie skanów

ul. Jabłoniowa 20/512
80-175 Gdańsk, POLSKA

tel. +48 58 333 43 17
e-mail: office@dss-3d.com.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

  projekt i wykonanie
  Projektowanie grafiki