Skaning optyczny


Skanowanie optyczne to bezkontaktowa, nieinwazyjna technologia, która cyfrowo rejestruje kształt obiektów fizycznych za pomocą linii światła białego. Skanowany obiekt podświetla się, a gęstość linii świetlnych dobiera ściśle do charakteru obiektu poddawanego obróbce. Następnie skaner zbiera i przetwarza informacje na temat zniekształcenia linii rzutowanych na mierzony obiekt.

Rezultatem tego jest chmura punktów. To właśnie dzięki niej komputer może wczytać i analizować dane w programach CAD. Technologia ta dedykowana jest dla małych obiektów, gdzie wymagana jest szczególnie wysoka precyzja rozmieszczenia punktów. Skanery światła strukturalnego wykorzystują bowiem inny sposób projekcji i akwizycji danych pomiarowych.

Innymi słowy, skanowanie optyczne to sposób na uchwycenie dokładnego rozmiaru i kształtu obiektu fizycznego w świecie komputerów w postaci cyfrowej trójwymiarowej reprezentacji.


ul. Jabłoniowa 20/512
80-175 Gdańsk, POLSKA

tel. +48 58 333 43 17
e-mail: office@dss-3d.com.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

    projekt i wykonanie
    Projektowanie grafiki