Pomiary objętości


Oferujemy pomiary objętości pozyskiwane metodą skanowania laserowego oraz nalotów fotogrametrycznych. Metoda skanowania laserowego umożliwia precyzyjne badanie objętości obiektów trudnodostępnych (zbiorniki, silosy, tunele, złoża minerałów) czy trudnych do oszacowania (hałdy materiałów). Pozyskane skany tworzą gęsta chmurę punktów, na podstawie której tworzy się szczegółowe pomiary objętości obiektów.

W przypadku pomiarów obiektów wielkopowierzchniowych stosujemy pomiary wykonane za pomocą drona wyposażonego w kamerę. Stosunkowo krótki czas nalotu fotogrametrycznego pozwala na obliczenia objętości mas ziemnych, składów kruszyw co jest szczególnie ważne przy inwentaryzacji, śledzeniu ekspansji złóż.

Zastosowanie skanera laserowego oraz drona umożliwia nam pomiary objętości każdego obiektu.


ul. Jabłoniowa 20/512
80-175 Gdańsk, POLSKA

tel. +48 58 333 43 17
e-mail: office@dss-3d.com.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

    projekt i wykonanie
    Projektowanie grafiki