Pomiary fotogrametryczne, fotogrametria z drona


Fotogrametria z drona to realizacja szczegółowych pomiarów obiektów i obszarów na podstawie obrazów rejestrowanych przez bezzałogowe statki powietrzne. Pomiary fotogrametryczne z drona wykorzystujemy do wykonania precyzyjnych opracowań technicznych, takich jak: ortofotomapa z drona, numeryczne modele terenu (NMT), fotoraporty z etapów budowy, pomiary objętościowych mas ziemnych, mapy wegetacji roślin, inspekcje paneli fotowoltaicznych oraz inspekcje turbin wiatrowych.

 

Pomiary fotogrametryczne z drona

Fotogrametria z drona jest odpowiedzią nowoczesnej technologii na potrzeby inwestorów licznych branż, w których kluczowe jest szybkie, precyzyjne pozyskanie w pełni aktualnych danych o przestrzeni i budynkach, niedostępne w takim zakresie dla innych systemów pomiarowych. W dobie dynamicznych zmian przestrzeni użytkowej, zarówno tej dostępnej dla nowych inwestycji, jak i tej wymagającej stałego nadzoru i inwentaryzacji wybudowanych obiektów, oferowane przez nas pomiary fotogrametryczne z drona wspierają budownictwo, przemysł oraz architekturę w realizacji przedsięwzięć na każdą skalę.
Dane z nalotu fotogrametrycznego dronem wykorzystujemy do opracowań niezbędnej dla powyższych branż dokumentacji i raportów, spełniających obowiązujące w niej standardy dokładnościowe. Ortoftomapa z drona to gwarancja aktualności obrazu fotografowanych obiektów i przestrzeni oraz niezwykłej dokładności zdjęć wykonywanych z niskich wysokości, dzięki wysokim parametrom rozdzielczości sprzętu (nawet do 1 cm/px).

Numeryczne Modele Terenu, umożliwiają opracowanie optymalnych wizualizacji terenu, szczególnie przydatnych przy terenach niedostępnych i niebezpiecznych oraz analiz objętościowych ziemi lub innych materiałów szybko zmieniających swe właściwości. Z obrazów NMT korzysta między innymi branża rolnicza, archeologiczna, przemysł wydobywczy.
Wykonywane przez nas pomiary fotogrametryczne z drona dedykowane są także dla sektora OZE. Oferujemy realizację kontroli i inwentaryzacji dla instalacji fotowoltaicznych. Fotogrametria z drona identyfikuje gorące punkty instalacji, tzw. hot spoty oraz zacienienia. Wskazuje miejsca uszkodzeń, rozwarstwień, zniszczeń. Pozwala na wczesną diagnozę stanu instalacji i podjęcie przez serwisantów działań bez zatrzymania pracy instalacji fotowoltaicznej.
Fotogrametrię z drona wykorzystujemy do cyklicznych inspekcji stanu technicznego turbin wiatrowych. To skuteczny sposób minimalizacji kosztów realizacji obowiązkowych przeglądów serwisowych urządzeń w elektrowniach wiatrowych. Pomiary fotogrametryczne dostarczają w krótkim czasie szczegółowych zdjęć elementów turbin (np. wieży, łopat, gondoli, systemu odgromowego) w jakości full HD. Pozwala to na precyzyjny wgląd w stan techniczny turbiny oraz późniejsze wykonanie prac naprawczych i pełnego raportu z inwentaryzacji.

 
Realizacje

Fotogrametria z drona: branże i produkty

Pomiary fotogrametryczne realizujemy dla:

 • budownictwa kubaturowego i lądowego
 • architektury
 • przemysłu
 • energetyki
 • archeologii
 • rolnictwa

Oferowane przez nas opracowania obejmują:

 • ortofotomapy tematyczne
 • numeryczne model terenu (NMT)
 • fotoraporty do inwentaryzowania postępów budowy
 • analizy objętościowe
 • inspekcje fotowoltaiczne
 • inspekcje turbin wiatrowych

ul. Jabłoniowa 20/512
80-175 Gdańsk, POLSKA

tel. +48 58 333 43 17
e-mail: office@dss-3d.com.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

  projekt i wykonanie
  Projektowanie grafiki