Ortofotomapa z drona


Ortofotomapa z drona służy do precyzyjnych obliczeń odległości, powierzchni, wysokości lub objętości. Wykonujemy ją na podstawie zdjęć wykonanych podczas nalotu fotogrametrycznego dronem. Dla celów projektowych oferujemy ortofotomapy wzbogacone o georeferencje, które wyznaczamy nadając odpowiednim punktom chmury wartości współrzędnych w przyjętym układzie geodezyjnym. Ortofotomapa z drona jest niezbędnym narzędziem dla firm budowlanych oraz w przemyśle górniczym.

Ortofotomapy czyli obrazy terenu są produktem znanym od dawna. Do czasu rozpowszechnienia się technologii dronów były one tworzone na podstawie zdjęć z nalotów fotogrametryczny specjalistycznych samolotów lub satelitów. Odznaczały się one jednak kilkoma podstawowymi wadami. Po pierwsze ich rozdzielczość była niezadowalająca. Po drugie wykonania był wysoki a co za tym idzie częstotliwość ich aktualizacji nie nadążała za zmianami zachodzącymi na wielu terenach.

Ortofotomapa z drona eliminuje te mankamenty. Powszechna dostępność dronów spowodowała, że koszt wykonania ortofotomap zmalała. W związku z tym częstotliwość ich aktualizacji czy nanoszenia na nie nowych obiektów nie jest w żaden sposób ograniczona. Dodatkowo dzięki temu, że drony wyposażone są w kamery o wysokiej rozdzielczości i mogą wykonywać naloty na niewielkich wysokościach ortofotomapa z drona charakteryzuje się doskonałą rozdzielczością dochodzącą do 1 cm.


ul. Jabłoniowa 20/512
80-175 Gdańsk, POLSKA

tel. +48 58 333 43 17
e-mail: office@dss-3d.com.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

    projekt i wykonanie
    Projektowanie grafiki