Modele Mesh 3D


Modele Mesh 3D są trójwymiarową rekonstrukcją obiektu pomiarowego. Tworzenie modelu polega na wygenerowaniu siatki trójkątów z dostępnych danych. Najczęściej wykorzystujemy do tego celu metodę skanowania laserowego i na podstawie chmury punktów przekształconej na siatkę trójkątów wykonujemy model reprezentowany wektorowo.

Szczegółowość odzwierciedlenia powierzchni jaką oferują modele mesh 3d zależy od rozmiaru pojedynczego trójkąta z siatki, który im jest mniejszy tym dokładniej odzwierciedla powierzchnię obiektu. Ma to wpływ na objętość gotowego pliku. Gęsta siatka trójkątów generuje większy rozmiar, który finalnie może utrudniać dalsze jego przetwarzanie.

Mamy możliwość odwzorowania kolorów i tekstury obiektu pomiarowego poprzez wykorzystanie kolorowej chmury punktów lub zdjęć z wysoką rozdzielczością. Stosując takie rozwiązanie, musimy jednak uwzględnić większy czas pozyskiwania danych oraz obróbki.

Model mesh 3D ma liczne zalety, gdy wykorzystywany jest jako dokumentacja. Można na jego podstawie w łatwy sposób, m.in. dokonywać różnego rodzaju pomiarów, sporządzać rzuty poziome i przekroje obiektów. Model mesh 3D jest wirtualną kopią rzeczywistości uzupełnioną o informację czytelną nie tylko dla specjalistów. Może być w łatwy sposób przekazywany, przechowywany i rozpowszechniany.

Modele mesh 3D są z powodzeniem wykorzystywane w muzealnictwie, jako podstawa do tworzenia wirtualnych muzeów, jak i digitalizacji pojedynczych muzealiów.


ul. Jabłoniowa 20/512
80-175 Gdańsk, POLSKA

tel. +48 58 333 43 17
e-mail: office@dss-3d.com.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

    projekt i wykonanie
    Projektowanie grafiki