Fotogrametria


Fotogrametria to wykorzystywanie fotografii do robienia pomiarów.

Oprogramowanie fotogrametryczne pozwala użytkownikom na tworzenie dokładnych, wysokiej jakości modeli 2D i 3D na podstawie zdjęć wykonanych aparatem fotograficznym. To koncepcja technologiczna, która ma wiele praktycznych zastosowań w świecie rzeczywistym, w tym w produkcji, geodezji, kryminalistyce, bezpieczeństwie publicznym, badaniach, fotografii dronowej, efektach filmowych produkcji gier wideo czy digitalizacji zbiorów muzealnych.

Fotogrametria jest niezbędna do wizualizacji obiektów o nieregularnej geometrii i zróżnicowanej teksturze. Często stosuje się ją w celu wzbogacenia chmury punktów ze skanowania laserowego o szczegółowe detale, takie jak rzeczywistą teksturę.

Uwaga ciekawostka! fotogrametria cyfrowa powstała w latach 80. XX w., ale podwaliny pod nią podłożył już sam Leonardo da Vinci. A za “ojca fotogrametrii” uważany jest już XIX w. uczony Aimé Laussedat, który wskazywał na możliwości mapowania z fotografii.


ul. Jabłoniowa 20/512
80-175 Gdańsk, POLSKA

tel. +48 58 333 43 17
e-mail: office@dss-3d.com.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

    projekt i wykonanie
    Projektowanie grafiki