Digitalizacja zbiorów muzealnych


Digitalizacja zbiorów muzealnych ma kluczowe znaczenie dla ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego. Cyfrowe odwzorowania muzealiów stanowią wirtualną kopię zapasową zabytków. Dzięki temu zostaje po nich ślad, nawet w przypadku zniszczenia czy zaginięcia oryginału.

Wykonujemy spacery wirtualne, które pozwalają na prezentację wystaw muzealnych w Internecie. Spacer wirtualny daje możliwość zarchiwizowania wystaw czasowych. Dzięki temu ośrodki kulturalne i muzea mają możliwość szerszego dotarcia ze swoją ofertą do odbiorców ze wszystkich zakątków świata.

Digitalizacja zbiorów muzealnych z zastosowaniem skanowania laserowego 3D

Technologia skanowania 3D jest najnowocześniejszą i najefektywniejszą metodą pomiaru 3D eksponatów muzealnych. Pozyskane dane stanowią podstawę do tworzenie wirtualnych muzeów, publikacji 3D obiektów, reprodukcji eksponatu w postaci druku 3D i prowadzenia badań nad eksponatami. To pomocne narzędzie dla państwowych instytucji kultury, odpowiedzialnych za zachowanie i archiwizację dóbr kultury, które narażone są na niszczące działanie czasu. Digitalizacja zbiorów muzealnych pozwala także na udostępnienie ich w Internecie, prowadzenie ciekawych zajęć edukacyjnych, dotarcie z wiedzą o eksponatach, wystawach, muzealiach z najdalszych zakątków świata do wszystkich zainteresowanych.

Skanery 3D z naszej oferty to narzędzia lekkie, mobilne, kompatybilne ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem niezbędnym do analizy danych. Technologia skanowania laserowego 3D do digitalizacji zbiorów muzealnych nie generuje szkodliwego promieniowania lub naświetlania obiektów. Odwzorowuje z największą precyzją kształty, barwy i faktury, zatrzymując czas i piękno dóbr kultury.

 
Realizacje

Do digitalizacji zbiorów muzealnych oferujemy następujące produkty:

 • chmura punktów
 • wizualizacja, animacja
 • modele mesh
 • panoramy 360, wirtualne zwiedzanie, wirtualne muzeum
 • fotografia obrotowa 360
 • ortofotoplany
 • druk 3D

ul. Jabłoniowa 20/512
80-175 Gdańsk, POLSKA

tel. +48 58 333 43 17
e-mail: office@dss-3d.com.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

  projekt i wykonanie
  Projektowanie grafiki