Deformacje / kolizje


Skaner laserowy jest jednym z nielicznych instrumentów pomiarowych, który potrafi pozyskać dane o dokładności rzędu 1 mm przy wymagających warunkach pracy takich jak śliska nawierzchnia, brak oświetlenia czy niestabilne podłoże.

Na podstawie danych, pozyskanych w wyniku skanowania wykonujemy szczegółowe analizy deformacji, która pozwala na wykrycie niezgodności eksploatacji obiektu. Dzięki temu można uniknąć nieodwracalnych strat materialnych i sytuacji zagrożenia życia. W szczególności usługa ta znajduje zastosowanie przy badaniu deformacji zbiorników czy okresowych odkształceń kominów/masztów.


ul. Jabłoniowa 20/512
80-175 Gdańsk, POLSKA

tel. +48 58 333 43 17
e-mail: office@dss-3d.com.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

    projekt i wykonanie
    Projektowanie grafiki